OSB Uygulama Yönetmeliğine göre arsa tahsis sözleşmesinin imzalanmasından sonra en geç bir yıl içinde yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı OSB Müdürlüğümüzce verilmektedir. Yapı ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler ve dilekçeye yandaki gerekli evraklar bölümünden ulaşabilirsiniz.