Diyarbakır Valiliğinin koordinasyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı destekleri  Diyarbakır'da Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalara 2012 yılında başlanmıştır.

Mera vasfındaki alanın hazine adına tescil edilmesi, yer seçimi süreci, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması işi, ÇED Raporu süreçleri tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü 11 Mayıs 2016 tarihinde onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan ve 129 ha alana sahip Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezine yaklaşık 12 km mesafede yer almakta olup şehir merkezi ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi arasında konumlanmaktadır.

Altyapı inşaat ihalesi gerçekleştirilmiş olup inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2020 yılı içerisinde altyapının tamamlanması öngörülmektedir.

Tekstil İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesi ile beraber, bünyesindeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde yaklaşık 10.000 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 3.500-20.000 m2 arasında değişen büyüklüklerde 105 adet sanayi parseli bulunmaktadır.