Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, betonarme, prefabrik, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat kalıp planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. (Projelerde, kullanılan malzemelerin ebatları ve bağlantı detayları gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler birbirini tutmalıdır).Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığıca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkındaki yönetmelik”e uyulur.