Mimari projeye uygun olarak, Elektrik ve Makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir.

NOT: Yukarıda adı geçen proje, rapor ve belgeler yapının özelliğine göre ilgili mühendislerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara, çevre şartları, fen sanat ve sağlık kuralları ile tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere hazırlanıp, Bölge Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.