DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Organize Sanayi Bölgemiz yetki ve tasarrufunda bulunan Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dökmetaş Mahallesi, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB 2211 ada 2 nolu parsel üzerinde 1.500 m²’lik kapalı alana sahip ve D blok olarak adlandırılan 1 adet Hazır Tekstil Fabrika Binasının 5 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ekli belirtilen teknik ve kiralama şartnamesine göre; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun Açık Artırma ile ihaleye çıkarılmıştır.

İşin ihalesi 14.02.2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Karacadağ Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılacaktır.(Karacadağ Kalkınma Ajansı Fırat Mah. Urfa Yolu Üzeri No:142 Kayapınar/DİYARBAKIR)

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için aşağıda belirtilen tüm evrakları 12.02.2024 tarihi saat 17.00’ye kadar Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresine vermeleri gerekmektedir. Kargo ile teslimler 12.02.2024 tarihi saat 17.00’ye kadar kabul edilecektir. Kargodan kaynaklı gecikmelerden Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mesul olmayacaktır.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü;

Adres: Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dökmetaş Mah. Tekstil İhtisas OSB 1. Cad No:7/3G Yenişehir/Diyarbakır

İrtibat: 0412 238 30 38

E-Posta: info@dtiosb.org ; KEP Adresi: diyarbakirtekstilihtisasosb@hs01.kep.tr

Eklenme Tarihi: 23.01.2024