DİYARBAKIR İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ     :16.12.2020

KARAR NO               :109

           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 16 Aralık 2020 Çarşamba Günü Diyarbakır Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında, Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak ek tedbirler kapsamında toplanmıştır.

 

          Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlikmaske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca gerekli kararlar alınmaktadır.

 

          Türk Standartları Enstitüsü Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğünce “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” hazırlanmıştır. Enstitüce hazırlanmış olan bu kılavuz sanayi kuruluşlarımıza salgınla mücadelede rehberlik edecek olup, aynı zamanda salgın sonrası dönem içinde kuruluşları güvenilir gösterecektir. Kılavuzda belirtilen tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin gibi tüm paydaşların sağlığını gözetmekte, kuruluşlara yüksek maliyetler de getirmeden basit ama etkili tedbirler alınmasını önermektedir. Covid-19 Hijyen Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, sanayi kuruluşlarımızda salgınla mücadele ederken salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, kuruluşların güvenilir ve hijyenik üretim kriterlerine uygunluğunu gösterecek olan “Güvenli Üretim Belgesi” alabilmesine de imkan sağlamaktadır. Güvenli üretim belgesi için, sanayi kuruluşlarının Enstitüye başvuru yapmaları halinde, Covid-19, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu esaslarına göre aldığı tedbirler ve uygulamaları Enstitü uzmanları tarafından incelenerek ilgili belgeyi almaya hak kazanacaktır.

 

       Bu kapsamda;

 

         İlimiz Sanayi Kuruluşlarının Türk Standartları Enstitüsünün www.tse.org.tr adresinden ilgili Kılavuzu temin ederek, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda belirtilen tedbirleri alıp gerekli hazırlıkları yaparak “Güvenilir Üretim Belgesi” başvurularını TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğüne yapmasına,

 

          Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

          1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca;

             Oy birliğiyle karar verilmiştir

http://www.diyarbakir.gov.tr/17122020-basin-duyurusu-il-hifzisihha-kurulu-108-sayili-karari

https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5922

 

Güncellenme Tarihi: 23.12.2020