Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde Tüm Fabrika çatılarında Güneş Enerji Santrali (GES) ile elektrik enerjisi elde etmek için çalışma başlatılmıştır. Kredilendirme ve Tedarik işlemleri ile ilgili kısa bir z.aman sonra sizlere bir bilgilendirme çalışması yapılacaktır. Bu çerçevede bu sisteme olumlu bakan Yatırımcıların, Fabrika inşaatlarının yapımı sürecinde aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları maliyet ve verimH1ik anlamında önem arz etmektedir.

Yatınmcılara tahsis edilen parsellerde yapılacak yapıların;

  1. Mümkün ölçüde çatıların güney yönüne bakmasını,
  2. Yapı statiği hesaplanırke,n çatıya m2'ye ilave 13 kg yük gelecek şekilde projelendirilmesini ve imalatının bu yönde yapılmasını,
  3. Çatı kaplama örtüsünün prefabrik yapılarda sandviç panel olmasını,
  4. Lisanssız Elektrik bağlantı Ruhsatı çalışmaları için mümkün ölçülerde inşaat aşamasında elektrik müellifleri ile Bölge Müdürü Sami Erkiz ' in  koordinasyon halinde olmaları hususunda;

Gereğini rica ederim.

Mehmet KAYA 
Yönetim Kurulu Başkanı