ZEYİLNAME

DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Sektörel Kümelenmenin Tamamlanması Projesi Kapsamında Yapılan 3 Adet İşyerine Ait Taşınmazların Açık Artırma İle Kiralama İhalesi ile ilgili aşağıdaki zeyilname yayınlanmıştır.

1. İşin ihale ilan metni 6. Madde de belirtilen, İsteklilerin teklif verme tarihi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için ihalede belirtilen tüm evrakları 21.11.2023 Salı günü saat 17.00’ye kadar Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresine teslimi gerekmektedir. Kargo ile teslimler 21.11.2023 Salı günü saat 17.00’ye kadar kabul edilecektir. Kargodan kaynaklı gecikmelerden Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mesul olmayacaktır. Söz konusu yapılacak başvurulara ilişkin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti, nihai değerlendirmenin yapılması ve onay verilmesi hususlarını Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacaktır.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adresi:

Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu 1.km Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 Bağlar/DİYARBAKIR 0 412 238 30 38

Eklenme Tarihi: 20.11.2023