DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

  Organize Sanayi Bölgemiz yetki ve tasarrufunda bulunan Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dökmetaş Mahallesi, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB 2210 ada 2 nolu parsel üzerinde yer alan; İşlik(Tekstil Sektörüne Yönelik Üretim Çalışmaları veya Tekstil Sektörüne Yönelik Yan Dallara Ait İşlerin Yapılması) 1 adet, Kargo-Taşımacılık (1 adet) olarak belirtilen işyerlerinin 5 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ekli belirtilen teknik ve kiralama şartnamesine göre; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun Açık Artırma ile ihaleye çıkarılmıştır

  İşin ihalesi 17.01.2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Karacadağ Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılacaktır.(Karacadağ Kalkınma Ajansı Fırat Mah. Urfa Yolu Üzeri No:142 Kayapınar/DİYARBAKIR)

  İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için aşağıda belirtilen tüm evrakları 15.01.2024 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresine teslimi gerekmektedir. Kargo ile teslimler 15.01.2024 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar kabul edilecektir. Kargodan kaynaklı gecikmelerden Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mesul olmayacaktır. Söz konusu yapılacak başvurulara ilişkin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti, nihai değerlendirmenin yapılması ve onay verilmesi hususlarını Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacaktır.

  Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adresi:

Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu 1.km Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 Bağlar/DİYARBAKIR 0 412 238 30 38

Güncellenme Tarihi: 22.12.2023