ZEYİLNAME

DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Sektörel Kümelenmenin Tamamlanması Projesi Kapsamında 1 Adet Tekstil Fabrikası Taşınmazının Açık Artırma Kiralama İhalesi ile ilgili yeterli katılımın olmaması ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle aşağıdaki zeyilname yayınlanmıştır.

İşin ihale ilan metninde belirtilen 2. Madde ve 9. Madde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

  1. İşin ihalesi 21.02.2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Karacadağ Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılacaktır. (Karacadağ Kalkınma Ajansı Fırat Mah. Urfa Yolu Üzeri No:142 Kayapınar/DİYARBAKIR)
  1. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için belirtilen tüm evrakları 20.02.2024 tarihi saat 17.00’ye kadar Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresine vermeleri gerekmektedir. Kargo ile teslimler 20.02.2024 tarihi saat 17.00’ye kadar kabul edilecektir. Kargodan kaynaklı gecikmelerden Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mesul olmayacaktır.

 

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adresi:

Dökmetaş Mahallesi Tekstil İhtisas OSB 1. Cad. No:7/3G Yenişehir/Diyarbakır

 0 412 238 30 38

 

İ L A N O L U N U R

Güncellenme Tarihi: 13.02.2024