Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde TRC2/18/SANAYİ/0007 nolu Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınır Hattı İhata Duvarı Yapılması Yapım İşi İhalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Yapım İşi İhale İlanı
Başvuru sahibi: Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Referans No: TRC2/18/SANAYİ/0007
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 13/12/2019 Cuma Günü Saat: 15:00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Karacadağ Kalkınma Ajansı, Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No 19/B 21080- Bağlar/ Diyarbakır adresinden veya www.dtiosb.org ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dtiosb.org ve www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 13/12/2019 tarihinde, saat 15:00’da ve Karacadağ Kalkınma Ajansı, Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No 19/B 21080 - Bağlar/ Diyarbakır Fırat Toplantı Salonu adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası için tıklayınız.

Güncellenme Tarihi: 28.11.2019